1
قبل از تصمیم گیری درخصوص یک انتخاب باید دانست که شباهت ها و تفاوت های دو روش در چیست و هر روش چه نقاط قوت و ضعفی دارد و درنهایت کدام متد با توجه به شرایط خاص شما بهتر خواهد بود. نکته ۵: تنها راه دریافت اقامت کاری گرجستان در شروع ورود به گرجستان، اقامت کارمندی است و از خرداد ۹۶ هیچ کس نتوانسته پس از ورود به گرجستان اقامت از طریق ثبت شرکت” یا کار آفرینی دریافت نماید. اجازه دسترسی نامحدود به بازار
Your Boomark Tech

You Can Submit Your POST Here! ..........

Latest Comments