1
قبل از تصمیم گیری درخصوص یک انتخاب باید دانست که شباهت ها و تفاوت های دو روش در چیست و هر روش چه نقاط قوت و ضعفی دارد و درنهایت کدام متد با توجه به شرایط خاص شما بهتر خواهد بود. نکته ۵: تنها راه دریافت اقامت کاری گرجستان در شروع ورود به گرجستان، اقامت کارمندی است و از خرداد ۹۶ هیچ کس نتوانسته پس از ورود به گرجستان اقامت از طریق ثبت شرکت” یا کار آفرینی دریافت نماید. اجازه دسترسی نامحدود به بازار